مقاله


کد مقاله : 139608141343488917

عنوان مقاله : بررسي چالش‌ها و رويکردهاي برنامه‌ريزي درسي رشته مديريت در نظام آموزشي ايران

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 508

فایل های مقاله : 301 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين خنيفر khanifar@ut.ac.ir استاد دکترا
2 محمدحسين رحمتي mrahmati@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در محيط‌هاي دانشگاهی در عصر پرشتاب و به ندرت قابل پيش¬بيني هزاره سوم که رقابت‌هاي کمي و کيفي مؤسسات آموزشي، بروز سازمان‌های دانشگر، توجه به ارتقاي دانش و بهبود کيفيت و بهره‌وري از مظاهر آن است، اهميت برنامه‌ريزي درسي از مهم‌ترین عوامل کسب مزيت رقابتي است. امروزه در دنيا شاهد رويکردهاي جديدي با عنوان برنامه‌هاي درسي پيشگام، برنامه‌ درسي پاسخگو و برنامه‌ريزي میان‌رشته‌ای هستيم. در اين مقاله ضمن بررسي وجوه گوناگون و پيشينۀ تدوين برنامه‌ريزي درسي براي رشته مديريت در ايران، دست به ارائه طرح مفهومي سيستم آموزشي مديريت با رويکرد به فراگرد یادشده زده، سپس چارچوبي نظري برای اصلاح برنامه‌ريزي درسي رشته مديريت و چالش‌هاي فرارو ارائه کرده، رشته مديريت را به‌ عنوان يک دانش میان‌رشته‌ای و چندرشته‌اي بررسي کرده¬ایم. در ادامه فراگرد مستمر و رهيافت‌هاي مترتب بر آن در زمينه برنامه‌ريزي درسي رشته مديريت، بررسي شده و هفت رويکرد تدوين و طراحي و برنامه درسي مطالعه و تحليل شده است. همچنين از مطالعات بومي و بين‌المللي نيز بهره‌برداري شده، در نهايت برنامه درسي پيشنهادي با توجه به تحولات سريع هزاره سوم ارائه شده است.