مقاله


کد مقاله : 139608141423318923

عنوان مقاله : مدل جامع ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و کارآفرینی دانشجویان علوم انسانی

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 510

فایل های مقاله : 201 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی پرهیزکار parhizkar@usc.ac.ir استادیار دکترا
2 مهتاب پورآتشی mah.pouratashi@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اهمیت رشته¬های علوم انسانی، توجه به اشتغال دانش¬آموختگان این حوزه و نیاز به دانش¬آموختگانی شایسته، مطالعه¬ای عمیق را ضروری می¬سازد تا بتوان دانشجویانی ماهر و توانمند تربیت کرد. مقالۀ حاضر با هدف ارائه مدل جامع ارتقای مهارت¬های حرفه¬ای و کارآفرینی دانشجویان علوم انسانی به رشته تحریر درآمده است. در این تحقیق با بررسی مطالعات صورت¬گرفته در این حوزه، مهارت¬های حرفه¬ای و کارآفرینی دانشجویان در قالب 24 مهارت (شامل شش طبقه کلی: مهارت¬های پژوهشی، فردی، ارتباطی، رهبری و کار تیمی، ایجاد و مدیریت کسب‌وکار و مهارت اقتصادی و بازاریابی) و فعالیت¬های دانشگاهی در قالب 21 فعالیت (شامل پنج طبقه: آموزشی، پژوهشی، اطلاع¬رسانی، خدمات حمایتی، فرهنگی - تشویقی) استخراج شد. بر اساس مهارت¬ها و فعالیت¬های شناسایی¬شده، مدل جامع ارتقای مهارت¬های حرفه¬ای و کارآفرینی دانشجویان به صورت ماتریس جامع ارائه شد؛ بدین صورت که فعالیت¬های دانشگاهی مناسب برای ارتقای هر یک از مهارت¬های کارآفرینی با علامت ستاره نشانه¬گذاری شد، تا با بهبود و توسعۀ هر یک از فعالیت¬های دانشگاهی یادشده، در جهت ارتقای مهارت¬های حرفه¬ای و کارآفرینی گام برداشت.