مقاله


کد مقاله : 139608141455108925

عنوان مقاله : سنجش میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با استفاده از مدل کرک پاتریک (مطالعۀ موردی: دوره آموزشی مددکاری اجتماعی و توان‌بخشی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران)

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 1088

فایل های مقاله : 313 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا اسکندریان eskandaryan@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
2 زهرا گودرزی zh.goodarzi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

سرمایۀ انسانی یکی از دارایی¬های مهم سازمان‌ها در دنیای مدرن محسوب می‌شود؛ سرمایه‌ای که کیفیت آن بیش از کمیت آن حائز اهمیت است. رشد و توسعۀ این سرمایه مستلزم پویایی و به‌روزرسانی مستمر است. آموزش هدفمند، منظم و ارتقای سطح دانش، توانایی و مهارت‌ها، یکی از ابزار مهم پرورش این سرمایه است. با همین رویکرد، بسیاری از سازمان‌ها، دوره‌های آموزشی متعددی را با صرف هزینه‌های قابل‌توجه برای توسعۀ منابع انسانی، برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. صرف ارائۀ آموزش و اجرای دوره‌های آموزشی برای تحقق این هدف کافی نیست. پایش روشمند دوره‌های آموزشی و سنجش اثربخشی آنها می‌تواند به‌نوعی تضمین‌کننده اهداف سازمان‌ها در این زمینه باشد. این مقاله، سنجش اثربخشی دوره آموزشی با عنوان «دوره مددکاری اجتماعی و توان‌بخشی» را که سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرا کرد، هدف قرار داده و برای نیل به این مهم، از مدل چهار سطحی «کرک پاتریک» استفاده کرده است. در هر یک از سطوح سنجش به اقتضای اهداف تدوین‌شده، از ابزار مختلفی همچون پرسشنامه و یا مصاحبه‌های نیمه¬ساختاریافته استفاده شده و نمونه مورد مطالعه نیز متناسب با هر سطح، از میان فراگیران و یا مدیران بالادستی فراگیران درون سازمان انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، بیش از هشتاد درصد فراگیران (در سطح واکنش) از کیفیت دوره آموزشی رضایت داشته¬اند. در سطح یادگیری، نزدیک به نود درصد از اهداف دوره تحقق یافته و محتوای دوره، اثربخش ارزیابی شده است. در سطح رفتار، تأثیر برگزاری دوره در تغییر رفتار کاری فراگیران، از نظر بیش از نیمی از پاسخگویان، اثربخش اعلام شده و در مجموع نیمی از پاسخگویان، دوره برگزار شده را با توجه به آثار و تبعات آن (سطح نتایج)، برای سازمان سودمند و اثربخش ارزیابی کرده‌اند.