مقاله


کد مقاله : 139608141547158931

عنوان مقاله : به کارگیری روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین بهای تمام¬شدۀ خدمات آموزشی مرکز آموزش کوتاه¬مدت (مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی)

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 1080

فایل های مقاله : 289 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین یوسفی پاشابیگ hypa1361@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید جعفر ایرانی irani@acecr.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) با تعیین کاربرد منابع، قیمت تمام¬شده را محاسبه می‌کند. این روش برای محاسبه بهای تمام¬شده خدمات آموزشی مرکز آموزش کوتاه¬مدت مورد مطالعه در سال 1394 به کار گرفته شده است. در مرحله اول، بخش‌های مرکز به سه دسته کلاس¬ها و مدرسان، کادر اداری و پشتیبانی، ملزومات جاری و مصرفی تقسیم¬بندی شد. در مرحله دوم، مراکز فعالیت با تحلیل فعالیت مشخص شد. در مرحله سوم، هزینه‌های مراکز فعالیت آموزشی و اداری به بخش¬های عملیاتی بر اساس میزان فعالیت آنها تخصیص داده شد. در مرحله آخر بر اساس کاربرد اهداف هزینه از خدمات مراکز فعالیت بهای تمام¬شده خدمات آموزشی محاسبه شد. داده‌ها و اطلاعات هزینه¬ای از اسناد و دفاتر حسابداری مرکز مورد نظر جمع¬آوری و در نرم¬افزار اکسل تجزیه و تحلیل شد و هزینه‌های ایجادشده به فعالیت¬ها تسهیم و سرشکن شد. در پایان مشاهده شد که به کارگیری روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در این مرکز امکان¬پذیر است. این روش به دلیل استفاده از مکانسیم‌ها و روش¬های صحیح¬تر در مقایسه با روش حسابداری سنتی، بهای تمام¬شدۀ خدمات آموزشی را صحیح¬تر و دقیق¬تر محاسبه می‌کند و اطلاعات مفید و کاربردی را در اختیار مدیران و مسئولان جهت اخذ تصمیمات استراتژیک، عملیاتی و کوتاه¬مدت قرار می‌دهد.