جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960814159138927 Ranking the indexes of talent identification of managers (Case study: Special Schools of Qom)
Ali HamidiZadeh Ali HamidiZadeh
Parisa AlemZadeh
Reza Tahmasebi
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)