درباره ما


دوفصلنامه علمي _ تخصصی «آموزش در علوم انسانی»

اين نشريه از سال 1395 مقالات علمی-تخصصی را به سردبيري آقاي دكتر حسین کلانتری خلیل آباد در حوزه‌ تخصصي آموزش در علوم انسانی منتشر مي‌كند. 

در حال حاضر آقای دکتر ایرج قاسمی دستیارعلمی سردبیر و آقای سید ابوالفضل موسویان مدیر نشریات علمی-پژوهشی می‌باشند.