آخرین شماره


شماره 2 سال 2
پاییز - زمستان 1395
دانلود فایل

1 - سنجش میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با استفاده از مدل کرک پاتریک (مطالعۀ موردی: دوره آموزشی مددکاری اجتماعی و توان‌بخشی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران) ( DOI : 0)
( غلامرضا اسکندریان - زهرا گودرزی )
2 - عوامل تأثیرگذار بر تداوم تمایل به استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان ( DOI : 0)
( سید محمدباقر جعفری - علی حمیدی‌زاده - مژگان حق‌شناس )
3 - رتبه¬بندی شاخص¬های شناسایی استعداد مدیران (مطالعۀ موردی: آموزش و پرورش استثنایی قم) ( DOI : 0)
( علی حمیدی‌زاده - رضا طهماسبی - پریسا عالم‌زاده )
4 - آسيب‌شناسي دوره‌هاي آموزشي كارآفريني در كشور ( DOI : 0)
( محمد‌رضا پورعابدي - نسرين احمدزاده )
5 - آموزش نقد در پرتو ارزش‌های مشترک: نظریه و کنش ( DOI : 0)
( مرتضی بحرانی )
6 - واکاوی علل ناکارآمدی آموزش‌های سازمانی در بخش دولتی: پژوهشی بر مبنای استراتژی تلفیقی ( DOI : 0)
( جبار باباشاهی - منصوره محمدنژاد فدردی )
7 - به کارگیری روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین بهای تمام¬شدۀ خدمات آموزشی مرکز آموزش کوتاه¬مدت (مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی) ( DOI : 0)
( حسین یوسفی پاشابیگ - سید جعفر ایرانی )