جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139608141530548930 واکاوی علل ناکارآمدی آموزش‌های سازمانی در بخش دولتی: پژوهشی بر مبنای استراتژی تلفیقی
منصوره محمدنژاد فدردی
جبار باباشاهی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)