جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139608141547158931 به کارگیری روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین بهای تمام¬شدۀ خدمات آموزشی مرکز آموزش کوتاه¬مدت (مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی)
سید جعفر ایرانی
حسین یوسفی پاشابیگ
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)